Muzykoterapia Recz

Muzyka jest motywatorem, który tworzy, że uczniowie chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy głosów i etap ich głośności jest wartościowy i spokojny – mamy do budowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Dobra

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki forma wykorzystać tę szkołę w produkcji z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako środek terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod książki z dzieckiem niepełnosprawnym coraz szerszą popularnością bawi się muzykoterapia, która pomaga uczniu w odkrywaniu świata. Terapia muzyką jest drinkiem z faktów terapii kompleksowej biorącej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i rozwój orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i poddanie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Dobra

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to metoda psychoterapii wykorzystująca muzykę jako środek stymulujący rozwój podopiecznego i sprawdzający jego użycie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, że w konstrukcjach tej drogi wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, ruchem także na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Działania z muzykoterapii wykorzystywane w produkcji z uczniu z niepełnosprawnością

Samą z metod oddziaływania terapeutycznego w produkcji z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w obrębie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i stylu. Kluczową wartość w ciągu spotkań terapeutycznych pełnią ćwiczenia motoryki lekkiej i aktywizacja dziecka w rejonie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym być uzyskiwane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną takie zajęcia przybierają formę działań na stanie zmysłowym.

Muzykoterapia Dobra

W działalności terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z trudnościami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają układ z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo ruchliwym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Dobra

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments